Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
Domácí úkoly
 
 
 
 
STŘEDA 26.6.2013
Ve čtvrtek končíme vyučování po 4. vyučovací hodině :-) ! 
učebnice - pokud chcete dát do burzy    PŘÍRODA pro 4. i 5. ročník
                                                                  SPOLEČNOST pro 4. i 5. ročník 
 
ÚTERÝ 25.6.2013
   ZÍTRA - poslední hodina VL  (UČ 56 - 57  +  PS 34 - 35)
              -  odevzdáváme  soubor map (domácí smiley)
                                         hudební výchovu
                                         a UČEBNICE ČJ, M, ČT (pokud je chcete dát do burzy)
  
 
 
PÁTEK 21.6.2013
  M - PS 45/14 a 46/ 20, 22
  VL - UČ  50, 51, 52  +  PS  32 a 33/1   .....   abychom si mohli pustit poslední díly Dějin národa českého
 
STŘEDA 19.6.2013
  M -  PS 42 a 43 (kdo nemá)
 
ÚTERÝ 18.6.2013
  VL - UČ 44 - 45  +  PS 29
 
PONDĚLÍ 17.6.2013
  ČJ - UČ 160/ 15  Napiš a nauč se města ukazovat na mapě.
   VL - UČ 42 - 43  +  PS 28
  ŽÁDOST o vystavení čipové karty (na autobus pro příští šk.roky) - zájemci DO ČTVRTKA vyplněné  do třídy 
 
PÁTEK 14.6.2013
  VL - UČ 37  +  PS 25/1,2,(3)
          UČ 38  +  PS 26/ 1,2
          UČ 40  +  PS 27/1,2 
 
ČTVRTEK 13.6. 2013
  M - UČ 103/ 48, 51
        Pro Kačenku:
            ČJ - UČ 159/12
                    PS 46/ 1
            M - UČ 102/ 45, 47
            CČ - růžový sešit s vyjm. slovy - celá str.18  
 
STŘEDA 12.6.2013
 M - UČ 103/ 53 + 54, (55)
        Pro zájemce: UČ 100/ 32 b) Zkus vyřešit pomocí číselné rovnice
  Děkuji Nastě, Ilče, Kačce, Tomovi, Matymu, Honzíkovi, Filipovi a Domčovi (i těm, kteří přišli až po naložení auta :-))
  a prosím zase zítra o pomoc. 
                  Pro Kačenku:
                      M - UČ 102/42, 43 
                                   109/ 2 abc
                      VL - UČ 27  +  PS 19/ 1
                              UČ 28  +  PS 20
                              UČ 36  +  PS 36
 
ÚTE11.6.2013
 VL - UČ 26 a PS 18 celá
 VL - PS uprostřed Přehled učiva - 3, 4 (Nové rozdělení), 5 -  přečti si (s porozuměním!)
 M - UČ 102/ 42 Kolik ujel v pondělí, v úterý..........? a,b,c, budeme počítat ve škole.  
  PROSÍM  o pomoc se sběrem (máme službu od 7,00 do 8,00). Děkuji.      
     Co jsme dnes zvládli:
              ČJ - UČ 157/ 4, 5, 6
                      PS 46/ 3
               M - dělení  2 900 : 15
                     UČ 100/32, 33
                            101/ 38  
               PŘV - UČ 64,65 a PS 37/1 Měníme krajinu kolem sebe.
                ČT - 144 - 146  První den robota Emila
                                          Oživení Emila         
 
 
PONDĚLÍ  10.6.2013
Nastává pro vás důležité období - uzavírají se známky, které hodnotí vaši práci ve druhém pololetí - znalosti a dovednosti
snahu a chování. Prázdniny se blíží, ale ještě 14 důležitých dní zbývá!!!
 
  M - UČ 100/ 30 b,c,d,e,(f,g,) - pozor na "úpravu" rovnice
  ČJ - PS 45/ Vytvoř popis žáka .......
            Pro Kačenku:
                 ČJ - UČ 156, 157/1
                         PS 45/ 1
                  M - UČ 100/ 29, 30, 31
 
 
 
ČTVRTEK - 30.5. 2013
M - UČ 97/ 12
ČJ - LIST
zítra - AJ, M, ČT, VL, AK/IVT
 
STŘEDA 29.5.2013
   ČJ - UČ  154/ 22 písemně
           UČ  154/ 23  ústně
           PS  42/ 5
    ČT  142 - 143    
 
ÚTERÝ 28.5.2013
   ČJ - UČ 152 celá  + 153/18
           PS - 43/ 6
   Najdi si jedno ze souhvězdí, které se ti líbí a nakresli si ho na kus papíru. Vyznač si hvězdy.  PŘINES smiley!
    ČT - 140 - 141
 
PONDĚLÍ 27.5.2013
   ČJ - UČ 150 (ústně)
          PS 41/1,2    a   42/4
´  M - UČ 96/4,5
 
 
PÁTEK 24.5.2013
ČJ - REFERÁTY byly moc pěkné - to jsme si užili, že?  Podobně zpracujte:
       LIST - "Obdivujeme" (Těším se na VAŠE OKÉNKA)
       UČ - 148,149
 ČT - 138, 139  
 M - PS do strany 41 (včetně)   
 Kdo potřebujete, vymyslete si příklady na písemné dělení dvojciferným dělitelem (Kdo bude nejpilnější?)
 
 
ČTVRTEK 23.5.2013
ČJ - UČ 147/27   Použij dostupné názorné prostředky, které posluchače zaujmou a téma jim přiblíží:
                            obrázek, tabule - kde můžeš psát, kreslit, dělat náčrtky..., ukázky, fotografie, internet...
                            Nezapomeň uvést zdroj!
        UČ 147/ 28 Připrav si.
 
STŘEDA 22.5. 2013
ČJ - pár řádků Ladě  (papír A5 - jako sešit)
       (něco veselého, vtipného, co ji potěší) 
 M - UČ 96/ 1 do SŠ
 
ÚTERÝ 21.5.2013
  VL - UČ 5  přečti si 16,17,19
         UČ 5  22 (+ úkoly), 26
         PS 5 16  celá 
       Pro Domču - co doděláme do konce týdne:
            ČJ - celou kapitolu "Běh Terryho Foxe"
            M - každý den písemně dělíme (2 příklady se zkouškami)
                  PS - dopočítáme do strany 41
            VL - První svět, válka (93.)
                                               (94. První odboj a legie)
                   Vznik Československa(95.)
            PŘV - První pomoc při otravách
                                                bodnutí, pokousání
                                                zasažení el. proudem
 
PONDĚLÍ 20.5.2013
  ČJ - PS 40/ 11
         ( Kdo nesplnil UČ 144/15)
  ČT - UČ 136, 137 (+ otázky str.138) - opraveno, promiňte
   M - písemné dělení - Káťa, Lukášek, Ríša, Klárka, Filip
 
ČTVRTEK 16.5.2013
  ČJ-PS 39/8
        PS  38/ 6 Dohledejte a opravte chyby.
  ČT 132-133
   M   834 259 : 62=        Samozřejmě se zkouškami!
         560 941 : 48=     ...pro Danu,Lukáše,Káťu,Filipa,Klárku, Ríšu (pro Tomíka, Honzíka a Honzu)
               Pro Elišky:
                 ČJ - UČ143/ 11
                         ps 38/ 6
                  M - PS 42/ 10  (2 příklady + zkouška)
                        PS  38/ 12  a 39/ 1 (2 pavučiny)  
 
 
STŘEDA 15.5.2013
   M - PÍSEMNÉ DĚLENÍ (se zkouškami!)
   ČJ - PS 37/4 Použij svůj už vypracovaný referát.
          Pro Elišky:
                ČJ - UČ 141/ dole
                        UČ 142/ celá
                VL -  Bouřlivý rozvoj vědy (díl 90.)
 
ÚTERÝ 14.5.2013
  ČJ - UČ 141/ 6 (Písemně jen řádky d,e)
  M - PS 38/ 10,11
  PČ - jehlu
       Pro nemocné:
           ČJ - Četli jsme referáty (pouštěli si na youtube ukázky, jak se hraje BOCCIA(aNina a Ilča) a GOALBALL(Kačka)
                  PS - 36/1
           M - úlohy z knížky: "Jak se jmenuje tahle knížka"
                 Ponožky v zásuvce - V pokoji je tma  a v zásuvce prádelníku je čtyřiadvacet červených a čtyřiadvacet modrých ponožek. Kolik nejméně ponožek musím vyndat ze zásuvky, abych měl jistotu, že budu mít alespoň dvě ponožky stejné?
                 Záhada s výtahem - Pan Dlouhý bydlí v  pětadvacátém poschodí. Každý den sjede ráno do přízemí a jde do práce. Večer, když se vrací, vyjede do čtyřiadvacátého poschodí a to jedno patro vyjde vždycky pěšky. Proč vystupuje ve 24. a ne ve 25. poschodí?
                 Závody hlemýžďů - Hlemýžď potřebuje půldruhé hodiny, aby obeplazil kruhovou dráhu ve směru hodinových ručiček. Když se plazí v opačném směru, urazí tutéž dráhu za pouhých devadesát minut. V čem to vězí?  
                 ................ a ještě další  enlightened  
          Přv - První pomoc  při přehřátí, omrznutí, popálení, zásahu el. proudem, zásahu bleskem
          Čt - 130/  Mnoholičný lektvar
 
ÚTERÝ 7.5.2013
ČJ - UČ 140 celá
        UČ 141/ 3
        poučka REFERÁT
        UČ 141/5 písemně
M - PS 37 Dokonči, co ti chybí.
       UČ 93/11 Zkus vymyslet. (Matamatika si potrpí na přesné vyjadřování wink)
           Pro Domču a Madlenku:
                ČJ - PS - 35/ 11
                        UČ 139/ 24, 25 (Všechny písničky jsme si poslechli. ), 26 a 27(Diktát)
                M - UČ 92 celá
                       UČ 93 3, 5, 6
                       PS 36  a 37
                Zkoušeli jsme na počítačích přihlášení, možnosti odpovědí ... - není to tak složité, zvládnete to
                                                                                                                                         ( v pondělí ) 
                VL - Dostali jsme se až k dílu Národní divadlo(včetně kvízu)
                       Četli z knížky M. Drijverové "I panovníci byli taky jenom lidi" o Ferdinandovi Dobrotivém 
 

 
 
 
 
 
PONDĚLÍ 6.5.2013
  ČJ - UČ 139/27 příprava
          PS 35/11 a)
  ČT - 128 - 131   
  ZÍTRA - ČJ, M, VL, ČT, TV 
 
PÁTEK 3.5.2013
  ČJ - PS 33/6  a 35/10
          LIST 17.1 Cestujeme
  Zkuste cvičně plošné testy   www.proskoly.cz   Od úterý 14.5.  nás čekají. Každý byste se měl umět přihlásit  a řešit 
  různé typy úloh  z  ČJ, M, AJ. 
 
ČTVRTEK 2.5.2013
  ČJ - UČ 137/ 21 Do sešitu.
          PS 32/ 5 (+ ukazuj si na mapě smiley)
  ZÍTRA: AJ, M, ČJ, VL ( stačí sešit),  AK/IVT  
 
ÚTERÝ  30.4. 2013
  ČJ - PS 33/ 7 oprava (nadepisuj si vzory v tomtéž tvaru)
  M - UČ 90/ 16
  KOŠILE - Ve čtvrtek jdeme po obědě do Muzea na Výtvarné čarování. 
  www.proskoly.cz   Svá přístupová hesla máte v ŽK.
        ČJ, M, AJ        Zkuste si testy nanečisto - seznámíte se s typem úloh. 
 
                           Pro Madlenku:
                                     ČJ - UČ 133/ 9
                                                    134/ DOLE U ŠIPEK
                                                    135/ POUČKA
                                                     135/ 12
                                                     136/ 16, 17
                                             PS 133/7
                                             LIST  cv.15
                                      M - PS 35/ 7
                                            UČ 90/15   
 
PONDĚLÍ 29.4.2013
  ČJ - PS 31/ 2,3
  M - PS 34/ 6 a,b
         Pro milovníky velkých čísel UČ 89/ 8 b)
  VL - Prosím, vezměte si s sebou sešit.
 
PÁTEK 26.4.2013
  ČJ - UČ 132/ celá
  MM - 27 celá
  VL
        Pro Filipa:
           M - UČ 88/ 4, poučka, 5, 6, 7
                 PS 33/ 4
          
 
ČTVRTEK 25.4.2013
ČJ - UČ 131/ 26 Připrav se.
ČT - 122 - 125 Faust
CČ - VS 14, 16, 17 na čtvrtek
M - pro zájemce: V autobuse se veze 7 děvčat. Každé děvče má 7 batohů. V každém batohu je 7 velkých koček,
každá kočka má 7 malých koťat.  Otázka: Kolik nohou je v autobuse?
 
 
STŘEDA 24.4.2013                        4.p            4.p
ČJ - UČ 131/ 23  Nad podstatná jména napiš pád.
 Rozmyslete:  www.jirkamara.cz
 
 
ÚTERÝ 23.3.2013
Připravte se na besedu o Austrálii. Co vás zajímá?
Jiné úkoly nejsou (stejně jako včera).
Lukášek - udělej páteční úkol z ČJ (UČ 128/12)
                   Pro nepřítomné - co jsme zvládli:
                         ČJ - UČ 128,  129/16, 17    130/ 21 
                                 PS 30/7
                         M - UČ 86/15
                                PS 32/6    +    33/1, 3
                         VL - Kačka - prezentace J.A.Komenský
                                Zhlédli jsme díly 67 - 70 včetně kvízů a doplňujících informací a her.
                         PŘV - Předváděli jsme "evakuační zavazadla".       
 
PÁTEK 19.4.2013
  ČJ - UČ 128/ text + poučka
          UČ 128/ 12  do sešitu
 M - UČ 86/ 19, 20  (Kdo ještě nemá.)
 Všem zájemcům o 8G přejeme, aby jim přijímačky dopadly tak, jak bude pro ně nejlepší wink .
                                                          (V1, aby V2, jak V3.)
                             Pro Elišku:
                                ČJ - UČ 127/ 10 Psali jsme do sešitu jen doplňované věty.
                                                            Určovali v nich druhy slov.
                                        PS 29/ 6
                                 M - PS 31/ 4
                                       UČ 86/ 12, 13  
                                  ČT - Četli jsme si R. Dahla - 121
                                        - Dějiny národa českého - J.A. Komenský 
 
ČTVRTEK 18.4.2013
   M - PS 33/ 2
   ČT - 121 / Spálit na škvarek
  kroužek konverzace AJ - podepsaný lístek
   DNES - RD3
 
STŘEDA 17.4.2013
   M - PS  29/ 2,4
   Domčo, vzpomeň, prosím, na ČJ 4.
        Pro Kačenku:
               ČJ - UČ 126/ 7,8
                M - UČ 84/ 6 Do čtverečkovaného sešitu
                       PS 30/ 3  a 31/ 5
               VL - UČ 67 Válku ukončilo jednání
                      díl 66. Co dál po třicetileté válce
 
ÚTERÝ 16.4.2013
  M - PS 29/3
      (* UČ 84/ 3)
  VL!!!
  PŘV - skupiny - Evakuační zavazadlo (UČ 62 - 63)
 
         Pro nemoćné:
            ČJ - UČ 125/ 5 a 126/ 6
                    PS 28/ 3,4
            M -  UČ 82/ 20 další dva příklady
                   UČ 84/ 1, 2, 4  a PS  30/1
            PŘV - Myšlenková mapa - co se ti vybaví, když se řekne ŽIVELNÁ POHROMA
                      UČ 62 + PS 35
                      osmisměrka - máte ji u mě - vyjde tajenka: www.chmi.cz ...webové stránky Českého hydrometorologického
                                                                                                                                                                     ústavu
           
    
 
PONDĚLÍ 15.4. 2013
   M -  29/1 ( a 28/8 kdo nemá)
  VL - PS 40  Třicetiletá válka
          Pro nemocné:
                ČJ - UČ 124 a 125/ 3, 4
                        PS 27/ 1,2
                        Popisovali jsme dravce - charakteristické znaky (velmi bystré oči, zahnutý silný zobák...)  
                M - UČ 83/ 22, 24, 25
                       PS 28/ 7, 8
                VL - UČ 66/ Porážka Čechů   +  PS 39
                                    Třicetiletá válka  +  PS 40
                        Díly  Poprava českých pánů
                                Třicetiletá válka
                                 Albrecht z Valdštejna  
                    
        
 
PÁTEK 12.4.2013
   ČJ - LIST Chráníš se (celý smiley)
   ČT - LIST  Labyrintem dobra
   M - UČ 82/ 20  (4 příklady)
   VL   - zopakuj si: KAREL IV.
         dobrovolníci (Maty, Nasťa, Honza, Eliška, Áďa? - zpráva o bitvě na Bílé hoře z pohledu poražených a vítězů,
         všichni - jak by vypadaly titulky v bulvárních časopisech ( k bitvě na Bílé hoře)
             Pro Kačku:
                 ČJ - psali jsme diktát
                 M - UČ 81/ 15  a 82/ 17, 18, 19 + výklad
                 ČT - 119 - 120  Co je to magie.....   
 
ČTVRTEK 11.4.2013
  ČJ - UČ 123/8 Připrav se.
       -  LIST 16.1
       -  LIST 14.1 a,b
  M - UČ 81/ 13  do ŠS
             Pro Kačku:
                 ČJ - UČ 123/24, 27
                 M - UČ 81/ 9,10,11,12 
 
STŘEDA 10.4.2013
   ČJ - list 15.1. Chraň si mě
           Pro Ríšu a Kačku:
                    ČJ - UČ 122/ 22, 23
                            PS 26/ 7,8
                     M - PS 27/ 5 a 28/ 6
                     VL - dějiny.českatelevize - díly 59. Kryštof Harant
                                                                       60. Středověká madicína....
                                                                       61. Bílá Hora
                             UČ 65  +  čeká na vás prac. list "VOJSKO" - pěchota - mušketýři, pikenýři
                                                                                                    dělostřelectvo
                                                                                                    jízda (kyrysníci)  
                                                                                                    týl   
                                                                                                     
 
ÚTERÝ 9.4.2013
   M - PS 26/ 3,4
  VL - Přemyslovci (UČ + zápisy v sešitě)
  malý květináč na přesazení rostlinek
  (zajímavý příbalový leták léku, který užíváš)
 ZÍTRA - TŘÍDNÍ SCHŮZKA  (připomeňte rodičům - je poslední sad
                  Pro Ríšu a Lukáška:
                         ČJ - UČ 125/ 19, 126/ 21
                                 PS 25/5,6
                         M - UČ 80/ 2,3,4,5  a  81/ 6,7,8
                                PS 26/ 2
                         PŘ - PS 32
                                 UČ 60 - 61 Jedy v našem okolí
                                  PRVNÍ POMOC   -   Zotavovací poloha
                                                                   Resuscitace - masáž srdce
                                                                                        - masáž srdce + umělé dýchání   
 
PONDĚLÍ 8.4.2013
  ČJ - PS 25/ 4
  ČÍT  114 - 116 Poustevník a čert
                          Lucifer ................................čtení s přednesem
                          Pohádková abeceda ..........        " - "
           Pro Ríšu:
             ČJ - UČ 120/ 15, 16   a 121/ 18
             VL - PS 38/ 1
                     UČ 65/ první dva odstavce
                     DĚJINY - Podnikavá šlechta, Židé v Praze, Rudolf ll., Astronomové na dvoře Rudolfa ll.,
                                     Golem 
 
 
PÁTEK 5.4.2013
  ČT - list LABYRINTEM DOBRA (vypracuj přes tento víkend, odevzdej 15.4.)
  M - UČ 80/1 (pomůže PS 26/1)
  M - Kdo nemá  -  násobilkové obdélníky (UČ 71/21 b,c) 
  V  PONDĚLÍ přijďte VČAS do školy -  v 8,00 hrajeme s V.A BASKETBAL  zápas  
 
ČTVRTEK 4.4.2013 
M-MM 25
ČT-112-114 Mysteria Codexu gigas
           Pro Elíska:
                ČJ - 119/ 12, 13
                M - PS 26/ 1
                      UČ 79/ 18  pro připomenutí triád  UČ 66
                             79/ 19, 20, 21 a)
                
 
STŘEDA 3.4.2013
  ČJ - LIST 10/b,c
  M -  příklady:  54 213 : 67
                        421 015 : 44
                          73 318 : 31
                        531 218 : 27  
          Pro Elíska:
                    ČJ -  UČ 118/ 9
                             PS 24/ 3
                    M - dělení dvojcif. dělitelem
                          PS 25/ 9, 10, 11
                     VL - UČ  63
                            53. díl - Pražský orloj  
 
ÚTERÝ 2.4. 2013
  ČJ   list - cv.3   oprava
               - cv.7  (Poradí UČ 114 dole - žlutý rámeček.)
  ČJ   PS  23/1
  M  - PS 25/12  oprava
  ŽK - Dej podepsat třídní schůzku ( středa 10.4.2013 v 15,30)
          Pro Elíska:
            ČJ - 116 (celá) a 117/ 3, 4, 5
            M - PS 24/ 6, 7 a 25/ 8, 12 
            ČT - 110/ O zrcadle a střepech
                     111/ Kde se vzali čerti
            PŘ  -  První pomoc 
                          www.zachranny-kruh.cz  (sledovali jsme a zapisovali si až po díl " Šok")
 
 
STŘEDA 27.3. 2013
  ČJ - UČ 116/ celá
  ČT. deníky
  MM - 24 celá
 
ÚTERÝ 26.3. 2013
 ČJ - UČ 115/ 26 Připrav se.
 MM - 16  (kružnice jsou soustředné, soustředí se kolem středu S.
                  Podobně se tvoří kruhy na klidné hladině, hodíte-li do vody kámen ...)
   ZELENOČERVENÁ STŘEDA
 
PONDĚLÍ 25.3.2013
MM - 15 ( o ABCDEF = .........)
M - PS 23/ 2, 4
plakáty
  ŽLUTÉ ÚTERÝ
 
PÁTEK 22.3.2013
  M - UČ 76/ 1(+ obrázek), 2, 3
  VL - UČ 61, pak PS 36 celá
  MODRÉ PONDĚLÍ !
 
ČTRVTEK 21.3.2013
  M - PS 23/ 1
  ČT - 106 - 107
   
 
STŘEDA 20.3.2013
  ČJ - UČ 112/ celá (ústně)
  M - UČ  75/ 18, 20 
  ( Ríša - ČJ 110/ 12 než napíšeš "íčka", řekni si vzory v tomtéž tvaru, prosííííím!!!)
      Zítra - TV - BASKETBAL (5.B X 5.Csmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
 
ÚTERÝ 19.3.2013
  M - PS 22/ 7
  O filmu, který mně zaujal.
 
PONDĚLÍ 18. 3. 2013
   M - PS 21/5 Dokonči.
         PS 251/ 6
   ČT - 104/ O Anežce České
Zítra:  film.festival(8,00), ČJ, M, ČT
     Pro Klárku:
         ČJ -  společná kontrola DÚ
                 UČ 109/ celá
         AJ - UČ 45/ 2b, 5a
                PS 40/ 2  a 41 celá
         M - UČ 74/ 12
               UČ 74/ 13 do PS 21/4
               PS 21/ 6 
                           
 
PÁTEK 8.3.2013
 ČJ - UČ 108/ 1(ústně), 2 (písemně 3 věty)
         UČ 108/ 3 (písemně 3 otázky) 
         UČ 109/ REKLAMA + cv. 9 (ústně)
         PS 18/1 a 19/3 
 ČT, DENÍKY
  
 
ČTVRTEK 7.3.2013
  ČJ - UČ 107/ Připrav si diktát
  ČT - 98/ Jako v zrcadle, jen v hádance
 
STŘEDA 6.3.2013
MM - 11/ 20
ZÍTRA - BRUSLENÍ - M - IVT/CČ - - VV,VV ( Morana)
         Pro Ilču:
              ČJ - UČ 105/ 23
                      UČ 106/ 24
                      PS 17/ 11
              M - UČ 72/ celá
              VL - Jiří z Poděbrad, (Petr Chelčický),  Jagellonci   
 
ÚTERÝ 5.3.2013
ČJ - PS 16/ 9
VL - UČ 60  - 61/ Vznik a vývoj písma, Lidé si vážili vzdělání
        Pro Ilču:
               ČJ - Kkontrolovali jsme včerejší skup. práci
                M -              dtto (tot鞨)                              + UČ 72/ Úhel + cv,1 měření úhloměrem)
                PŘV - PS 30/ 2 Provedli jsme pokus s kvasnicemi
                          Zaznamenali jsme pozorování o jablíčkách v různých prostředích
 
PONDĚLÍ 4.3.2013
 ČT - 96/ Podobenství, Co je to "černá" a co je to "bílá" magie
  Užívejte sluníčka.
 
PÁTEK 1.3.2013
  MM - 11/19
  ČJ - 104/ celá ústně
   - v pondělí NÁVŠTĚVAsmiley a   prezentace BITEV   (Těším se!)
 
ČTVRTEK 28.2.2013
  MM - 10/ 17, 18
  (Dokončete VV - obrázek ze sirek, PČ - lichožrouta)
  prosíme o VEJDUMKY
 
STŘEDA 27.2.2013
   ČJ - PS 13/3 a 14/4,5
   ČT - 94/ Založení Théb
   ZÍTRA - basketbal smiley
 
ÚTERÝ 26.2.2013
    ČJ - LIST cv.11
         - PS 13/ 1
    M - UČ 69/ 10 Jen zapiš, zítra postavíme.
                     (Nadšenci mohou i cv.11 a 12)
           Ríšo, procvičuj iíyý -  podstatná jména
                                             přídavná jména
                                             slovesa
                      ČJ - PS 13/1
                      M - UČ 69/8
                            UČ 69/9  + PS 18/4
                           
 
PONDĚLÍ 25. 2. 2013
 ČJ - UČ 101/8  Kéž byste úkol napsali krásně a ještě k tomu správně! Každé iíyý má své odůvodnění!
  KOSTKA s písmeny a,b,c,d,e,f - kdo můžete
  VL - dvojice - bitva ( na příští pondělí)
           Pro Madlenku, Elíska, Domču a Ríšu:
               ČJ - UČ 100
                      (Četli jsme celý příběh Z. Svěráka "O požáru mlýna" z knížky "Jaké je to asi v Čudu")
                       kontrola páteční a domácí práce
                M - PS 17/ 2 (V každém řádku musí být 0 .)
                       PS 17/ 1 ( Vy můžete 20x hodit a doplnit své skóre do prvního sloupečku v horní tabulce.
                                        Výsledky ostatních spolužáků si doplníte, až přijdete.)
                       kontrola páteční a domácí práce
                VL - husitské hnutí a husitské bitvy
                HV - Ktož sú boží bojovníci
 
Hlásíme prvenství v Zimním víceboji mezi školami MBsmileyyessmiley
Postupujeme do okresního kola.
Zúčastnilo se pět škol (4.ZŠ, 7.ZŠ, 8.ZŠ, 9.ZŠ a naše škola), z každé školy 16 závodníků
(8 - chlapci + dívky 2.3,tř, a 8 - chlapci + dívky 4.,5.tř.)
Z naší třídy patří gratulace Tomášovi Ježkovi                Pátě Kačmárové
                                            Filipovi Salačovi                  Elišce Zaengerové
                                            Honzíkovi Plachému            Ilče Vlkové
                                            Matymu Procházkovi           Kačence Šiftové
                                            Domčovi Hlavsovi
   
 
ČTVRTEK 21.2.2013
  ČJ - UČ 100/ Hořelo  celá strana
       - UČ 99/ 29 Připrav si
       - UČ 99/ 28 Vyřeš ... ústně
       LIST - okénko
  ČT  - 89 -  91 Tajemný prorok ze Sáby 
                                                           ...... VŠE  NA PONDĚLÍ  
 
STŘEDA 20.2.2013
   MM - 5/ 9
   ČJ - LIST  (doplň úkoly pod doplňovačkou)
   ZÍTRA - BRUSLENÍ, ČJ, M, CČ/IVT  VV,VV
         Pro Honzíka,  Lukáška (Danušku):
               ČJ - UČ 23/12 U skloňování jsme se pěkně zapotili (obzvláštˇs číslovkou  dvě, dva a pak s rukama, nohama, ušima a očima)
                M - UČ 68/ 4,5,6,7
                VL -  Jan Hus  - pošlu
               
 
ÚTERÝ 19.2.2013
  MM - 3/6  a  4/7
  VL - UČ 54 - 57 Jan Hus
   Jak se stránkami www.vseproskoly.cz ? Zadejte adresu do vyhledavače -  rozbalte nabídku
   VŠE PRO ŠKOLY (pokud bude  vlevo nahoře domeček ÚVOD- klikni ) - přihlášení je vpravo v červeném odbélníčku (login i heslo    jste dostali) - pak můžete vše prohlédnout, vyzkoušet si testy ..... atd.
 
PONDĚLÍ 18.2.2013
   M - PS 15/ 9
         UČ 67/ 25  Umísti zlomek na ose. Kdo ještě nevymyslel.
   ČT - UČ 88/ Blaničtí rytíři
   (PŘV - Úkol z minulé hodiny)
           
  
 
PÁTEK 15.2.2013
  ČJ - UČ 96 celá ústně ......mluvnické kategorie = rod, číslo, pád, vzor  - u podst. jmen, příd. jmen, zájmen, číslovek)
                                                                             = osoba, číslo, čas, způsob - u sloves)wink
  M - PS 14/ 7
        PS 15/ 8
 
     Pro Domču (a Danušku)
            M - Domčo, ještě jsme si dnes pohráli s triádami (UČ 66/21 - řešitelé na sourozence přišli přes "rodiče"),
                  pak jsme vyřešili autobus UČ 67/ 22  a cv. 23 - procvičení do PS za DÚ)
            ČT - 87/  O zlaté kolébce, Poklad ve vyšehradské skále ( Povídali jsme si o Kytici K.J.Erbena a o básni Poklad,
                            pustili si část předehry k opeře Libuše = prezidentské fanfáry, poslouchali jsme symf. báseň Šárka)  
     
 
 
ČTVRTEK 14.heart2.heart2013
  Pokud máte hotovo ČJ - UČ 95/12    a  M - PS14/ 5,6, pak heart MÁTE heartHOTOVO heart
  ZÍTRA - ČÍTANKU!!!
 
STŘEDA 13.2.2013
   M - UČ 65/ 15
         Pro zvídavé UČ 65/ 12, 13, 14
  ZÍTRA - M, TV :-?, ČJ, CČ/IVT  --  VV,VV
 
ÚTERÝ 12.2.2013
   MM - dokonči úkoly na straně 1 a 2
   ČJ - PS 10/ 2
   PŘV - PS 38 - 39
 
PONDĚLÍ 11.2.2013
   MM - 19/ 38 celé
   ČT - 85/ Libušina proroctví 
   ZÍTRA  TV - Pokud máte, přineste si, prosím,  švihadlo.
 
PÁTEK 8.2.2013
   ČJ - LIST
   ČT. DENÍK
   MM - 19/ 38  Dělte jen dělitelem 25.
  Pro zájemce: Noc na Karlštejně - sobota 9.2.2013  ve 20,00 na Nova Cinema
                                                     - neděle 10.2.2013 ve 13,00 na Nova Cinema
 
ČTVRTEK 7.2.2013
   MM - 28/ 55 a)
   ČJ - UČ 91/ 21 Připrav se.
 
STŘEDA 6.2.2013
  MM - 27/ 54  - 1.  nejdříve závorka, pak násobení, nakonec sčítání
                          2. roznásobení
  ČT - 84/ Proroctví slepého mládence
  (Míša)
 ZÍTRA:  BRUSLENÍ, ČT, INF/CČ ... VV,VV
 
ÚTERÝ 5.2.2013
  MM - 27/53
 Danuška - oprava ČJ
  PČ - jehla, 2 stejné knoflíky (lichou ponožku ....)
  (HV - kdo neměl sešit)
 
PONDĚLÍ 4.2.2013
   ČJ - doplňovačka - oprava: Filip, Káťa, Lukáš, Klárka, Dana, Ríša, Domča, Tomík, Elísek - nad doplňovaná slova
             pište (vzory, VS, není VS, sloveso čas přít.,  KDO?, ....)
   MM - 25/ celá
   ČT - 82 - 83 Babička 
 
ČTVRTEK 31.1.2013
MM - 24 celá
M - PS 10/3, 4
      PS 12/7   
  Přemýšlejte, co dělat (nedělat), co říkat (neříkat), jak se projevovat (neprojevovat) a chovat(nechovat), abychom si hru užili VŠICHNI - vítězové i poražení (tak to zpravidla dopadá). Budete mít ještě několik příležostí vyzkoušet si jiné způsoby prožívání. Každý zapřemýšlejte nad sebou, co změníte ve svém chování, čím přispějete právě vy k tomu, aby příští hra
byla OK.                                                                                                                          Překvapená a zaskočená M.M. 
 
STŘEDA 30.1.2013
   ČJ - PS 5/5  a 6/6
   MM - 24/ 47 1. tabulka
   VL - Mládí Karla IV. ( na pondělí)
 
ÚTERÝ 29.1.2013
  ČJ - PS 4/1 (Honzíku a Filipe, potrénujte poznávání druhů slov)
MM - 23/ poslední řádek
         Pro Matyho, Ríšu a Elíska:
               ČJ - UČ 86/ celá
               M - PS 9 Tabulka ciferníkové násobilky
               ČT - Kruhy v obilí
 
 
PONDĚLÍ 28.1.2013
   M - UČ 59/ 18, 20
  ČT - 89/ Kruhy v obilí 
  ZÍTRA -  IVT (skupina AK), ČJ + M, PŘV, ČT, TV - bobování
          Pro Matyho a Ríšu:
                ČJ - UČ 84, 85
                M - UČ 58/ 12  ( Od druhého sloupečku jsme nacházeli dvě, tři i víc řešeníyes)
                       UČ 58/ 13 ( tabulku ciferníkové násobilky v PS budeme dělat zítra)
                VL - UČ 32, 33
                        PS 18        a promítání:  Václav III.   + všechny záložky
                                                               Růst měst ve 13. stol. + všechny záložky  
 
PÁTEK 25.1.2013
   VL - PS 17/ 1,2,3
  MM - 23/45  4.řádek
  TRPASLÍCI   ČT-UČ 112/ modrý rámeček
          Pro nepřítomné:
             ČJ - Doplnili jsme všechna cvičení v PS1
             M - PS 7/1,2
                         8/7
                         9/10, 11
                         7/2,3,4
                    (Poznali jsme "ciferníkovou aritmetiku"  UČ 58/ 10, 11
                                                                                   PS 8/ 6, 8)... pokud nepochopíte, nechte pro nás, ju?   
 
STŘEDA 23.1.2013
     ČJ - UČ 83/ Diktát - připrav se.
             PS 47/ 12  +  48/ 13
     MM - 23/ 45 (3.řádek)
 ZÍTRA -  BRUSLENÍ - (svačina) - KNIHOVNA - VÝSTAVA - oběd - M(jen PS) + VV
 
ÚTERÝ 22.1.2013
    PŘV - PS 36/ 8  (+ UČ 58,59) 
    MM - 23/ 45 Další čtyři příklady (pak budou hotové 2 řádky)
           Pro nemocné:
                ČJ - UČ 81/ 17,18, 19
                               82/ 20
                         PS 47/ 10 (První slovo - hl.město Jihočeského kraje)
                 M - učili jsme se rýsovat čtvercovou síť, pak jsme vytvořili sloupkový diagram délky našich chodidel
                                                                                  a vypočítali průměrnou délku chodidla v naší třídě)
                       UČ - 56 Poučka o počítačovém jazyku ( bilandských číslech)
                  PŘ - opakovali jsme soustavy a jejich orgány
                           PS 35/4, 5
                           UČ 58, 59 Rozmnožovací soustava  +  PS 36/ 6,7
                               
                       
 
PONDĚLÍ 21.1.2013
    ČJ - PS 46/ 9
    ČT - 77/ Neuvěřitelné září (Petra Braunová)
         Pro Páťu:
               ČJ - UČ 80/ celá + 81/ 15, 16
               M - UČ 54/ 24,  55/ 27,  PS2 6/4
                VL - Oldřich a Božena
                       (Sázavský klášter)
                        Břetislav a Jitka 
 
PÁTEK  18.1.2013
    M - PS1  40  celá
    ČT- 75 Po vzoru Patti, Erika ... napiš o sobě. Na pondělí!
    VL - pročítej, prohlížej, rovnej si - Čeká nás Oldřich a Božena
                                                                          Břetislav a Jitka
                                                                          a první KRÁL
          Pro Madlenku a Danu:
                M - PS 37 celá, 38/9, 10  (Chodidla budeme měřit příští týden smiley)
                      Danuško, dopočítej strany 39, 40
                ČJ - UČ 79/ 10, 11
                        PS 46/ 7, 8
                
                      
 
ČTVRTEK 17.1.2013
   M - PS1 37/3, 4
   ČT - 74/ Erik vidí ufo
 
STŘEDA 16.1.2013
   M - PS2  6/ 3  Dokonči zápis své konstrukční úlohy  - používej přesné výrazy: narýsuj, sestroj, označ
                                                                                        (místo  uděláme, zapíchneme, nakreslíme  crying)
                                                                                      - vše rýsované hned pojmenovávej - přímky, středy,průsečíky,
                                                                                                                                                   kružnice, body....
  ZÍTRA  -  M, TV, ČJ,  Ivt/CČ       VV + VV
                                 
               Pro Káťu:
                    ČJ - PS 45/ 5, 6 
                           NĚKOLIKANÁSOBNÝ PODMĚT  UČ 78 od první šipky celá strana + 79/ poučka  
                    M - PS1 39/ Dopočítali jsme, co chybělo.
                          PS1 40/ 5
                          PS2 5/ 2
                    VL - UČ 28, 29 O zemědělství
                           Boje mezi knížaty - Dějiny udatného národa českého (+ hry, kvízy, křížovky, některé texty
                                                                       Boleslav II. Pobožný ( Vyvraždění Slavníkovců)
                                                                       sv.Vojtěch
                                                                       Čechy na přelomu tisíciletí   (Boleslav III, x Jaromír,  Oldřich) 
                             Do sešitu jsme si nakreslili strom PRVNÍCH PŘEMYSLOVCŮ (z dílu Bořivoj a Ludmila)
                                            
                                                                                                                 
                       
 
 
ÚTERÝ 15. 1. 2013
   Zůstávají úkoly z pondělka.
   Zapomněnky - nezapomeňte na své úkoly  z KOSTKY (Maty, Ríša, Honzík, Dana)
´                       Pro nemocné:
                            ČJ - UČ 77/ 6, 7
                                    NEVYJÁDŘENÝ PODMĚT UČ 77/ šipka + poučka
                                    UČ 78/8
                                    PS 44/3,4
                            M - PS 39/ 4 
                                  (rýsovali jsme do PS 2), dopočítávejte PS 1
                            PŘV - Vylučovací (močová) soustava UČ 57 + zápis do sešitu 
 
PONDĚLÍ 14.1.2013
    M - UČ 60/ Připrav se. a), b), c)  jsou různé obtížnosti. Máte možnost zvolit si obtížnost podle svých schopností.
                       Každá úloha se boduje. Nejsnažší je úroveň a), c) je pro velmi dobré počtáře. Ke zvládnutí písemné práce
                       stačí vyřešit úroveň a), pak ale nebudete mít jedničku (dostatečný počet bodů).
                       (V případě, že zvolíš víc obtížností jedné úlohy, bude se počítat ta, ve které získáš nejvíc bodů.)
                                       Bodování:  jednička: 30 a více bodů
                                                         dvojka:    22 - 29 bodů
                                                         trojka:     15 - 21  bodů
                                                        (čtyřka:      7 - 14  bodů)
                                                        (pětka:       0 -   6  bodů) 
    VL -  UČ 26, 27
            PS 14
    ZÍTRA TV
   (Kdo máte a vzpomenete  - na VV  staré noviny) 
 
            Pro nemocné:
                   ČJ - UČ 76/ celá
                           PS 44/ 1, 2
                   M -  Rýsovali jsme všechny tyto úlohy: UČ 54/ 19, 20, 21, 22, 23
                   VL - UČ 26 Mocní a ti ostatní 
                          UČ 27 Boje mezi knížaty
                          PS 14 celé    
 
PÁTEK 11.1.2013
   ČJ - LIST
   M - PS 39/ 3 (3. sloupeček)
   ČT - 71/ Když z nebe prší kameny
           73/ Modrý meteorit
               Pro nemocné:
                   ČJ - 75/ 29, 30
                   M - UČ 54/ 14, 15, 16, 17 (Všechny úlohy jsme rýsovali do sešitu.)  
 
ČTVRTEK 10.1.2013
   ČJ - UČ 75/30 Připrav si diktát.
   M - PS 39/3  1.a 2. sloupeček
             Pro nemocné:
                  ČJ - PS 41 - 42 - 43
 
 
 
STŘEDA  9.1.2013
  M - PS 39/2  poslední sloupeček + oprava
  VL- PS 13/1
  Honzo, prosím, napiš Kačence angličtinu - chybí od pondělka.
BRUSLENÍ (možno s hokejkami surprise)
            Pro nemocné:
                   ČJ - UČ 74 celá, 75/ 27 (máme okopírované na listu)
                   M -  PS 39/2 prostřední sloupeček
                          UČ 53/ 11, 12, 13 konstrukční úlohy (step by step)
                   VL - UČ 25
                           zápis do sešitu pošlu 
                           PS 13
 
ÚTERÝ 8.1.2013
   M - PS 39/2   1.sloupeček
   ČT - 68 - 71 (3  texty o menhirech + otázky)
   DNES   RD3wink
         Pro nemocné:
                ČJ - Procvičujte iíyý
                       My jsme se ve škole seznámili  se
                       způsobovými  slovesy = nadstandartní učivo (užitečné pro cizí jazyky) UČ 73/ 17 první šipka, poučka
                                                                                                                                         73/18,19  a  74/ 21,22
                                                                                                                                         (PS 40/4)
                 M - poznali jsme TEČNU kružnice  UČ 52/  poučka o TEČNĚ
                        UČ 52/ 7,8,9,10  - Narýsovali jsme barevně OSMIÚHELNÍK - to bylo radosti!!!
                            (Zadání vypadají hrůzostrašně, ale když budete plnit krok po kroku, uvidíte, že konstrukční
                             úlohy takovou vědou nejsou smiley
                 PŘV - Opakovali jsme trávicí soustavu - její části s popisem funkce jsme si lepili do
                            sešitu (mám pro vás schované)
                            Míchali jsme krev - vyráběli jsme červené krvinky, bílé krvinky, krevní destič-
                                                           ky, přidávali do 5 l lahve to, co ještě obsahuje (cukr, minerály -
                                                           sůl. vitamíny...zamíchali... to byla KREV... a zapsali jsme si -
                                                           pošlu)  
                             Sledovali jsme  Byl jednou jeden život  "KREV"
                 LICHOŽROUTI                       
 
PONDĚLÍ 7.1.2013
   M - PS 39/ 1  poslední sloupeček (+ oprav chyby)
   ČJ - LIST - oprav chyby ve cv.17
        - PS 40/ 3
       Pro nemocné:
            ČJ - UČ 72/ text
                                skloňuj zelený lichožrout (pozor na množné číslo!)
                                cv.16 urči skladební dvojice
                                          urči slovní druhy
                     UČ 73/ 17 ( máme okopírováno  na LISTU) - odůvodňuj!!!
             M - UČ 52/ 1, 2, 3, 4, 5   Nejdřív jsme si krok za krokem kreslili na destičky (papír), pak teprve rýsovali. 
             VL - První Přemyslovci - pošlu
 
PÁTEK 4.1. 2013
   ČJ - UČ 72/ text + cv.15 ústně 
   M  - UČ 50/ 16, 17
   M -  pro zájemce - ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO  UČ 51/25 a) ... 
   FIX na destičku
   RÝSOVACÍ POTŘEBY
   V úterý 8.1. 2013  RD3 Křemílek a Vochomůrka
 
         Pro Káťu:
            M - PS 39/ 1
                  UČ 51/ 21, 22, 23, 24
            ČT - 66 - 67/  Lásko má, já stůňu    
 
ČTVRTEK  3.1. 2013
  ČJ - UČ 68/ 4
  ČT - 63 - 65 Romeo a Julie ( oba texty  i s otázkami)
 
ÚKOLy PŘES VÁNOČNÍ PRÁZDNINY:
    Vyber si jednu POVĚST a nauč se ji vyprávět (možná pomůže osnova smiley)
    ČTENÁŘSKÝ DENÍK
    Každý procvičujte to, co potřebujete smileysmileysmiley.
 
            Pro nemocné:
                MM - 30 a 31 převáděli jsme jednotky
                 Četli pověst o Bořivojovi 
 
ČTVRTEK 20.12.2012
MM - 18/ 35
          26/ celá 
     Pro nemocné:
            ČJ - Psali jsme diktát,
                    PS  39/ 11 
            M  -  kontrolovali úkol z MM, počítali na straně 26
                    UČ 46/ 21  Oprášili jsme bilandská čísla
            
 
STŘEDA 19.12.2012
    MM - 5/10 b)
    ČJ - UČ 67/ 18 Připrav se.
    Zítra - bruslení, ČJ  - jen PS, M - jen MM, INF/CČ.........VV - Kdo chce, může si přinést svou  bavlnku.... 
                 Pro nemocné:
                       ČJ - UČ 67/ 16, 17
                       M - PS 35/ 7 Sestavovali jsme nejdřřív ke každému šipkovému grafu rovnici.
                             UČ 46/ 21
                       VL - Poslouchali jsme a četli jsme pověst O Svatoplukovi 
 
ÚTERÝ 18.12.2012
    MM - 5/10 a)
    ČJ - PS 39/ 10     Skloňování zájmen   1. já               ty
                                                                 2. mě             tebe
                                                                 3. mně           tobě
                                                                 4. mě             tebe
                                                                 6. o mně       o tobě 
                                                                 7. se mnou    s tebou
           Pro nemocné:
                 ČJ - UČ 66/ 15
                 BYLI JSME FANDIT -  V naší kategorii soutěžila 3 družstva - máme PRVNÍ MÍSTO (dle slov našich   závodníků to nebylo fér, protože jsme byli jediní páťáci :-) ve skupině se čtvrťáky, ale i tak bylo vítězství sladké. Utěšilo nás vědomí,  že letošní čtvrťáci budou za rok páťáky a Vánoční víceboj zase vyhrají oni.)  
                 M - UČ 47/ 22, 23
                 Přv - Oběhová soustava UČ 57, krátký zápis během čtení z dětských encyklopedií
                 ČT -  Pověst o Durynkovi  
 
 
PONDĚLÍ  17.12.2012
   MM - 5/9 b) ZPAMĚTI  Počítej s výhodou(činitele si můžeš vybírat tak, aby se ti násobilo co nejsnadněji).
   Pro nemocné:
        ČJ - UČ 65/ celá
                UČ 65/ 13
        M -  UČ 46/ 19 Rýsovali jsme do Geometrie (našli jsme tři různé šestiúhelníky)
               UČ 46/ 20  ( Podařilo se nám sestavit rovnici, zopakovali jsme si počítání desetinných čísel)
         VL -  zapsali jsme si do sešitu pověsti z minulého týdne"
                                                               O Bivojovi
                                                                O Libuši a Přemyslovi
                                                                O založení Prahy
                                                                O dívčí válce
                  Pouštěli si na http://dějiny.ceskatelevize.cz/ Staré pověsti české i se všemi zajímavostmi a kvízy.    
                  Četli jsme O lucké válce (a zapsali - nakreslili jsme si).    
 
PÁTEK 14.12, 2012
    ČJ - UČ 65/ text
            UČ 65/ 5 otázek - napiš do sešitu.
            UČ 65/ 11 Druhý obdélníček (přídavná jména) - do sešitu
      Pro nemocné:
            ČJ - PS 38/ celé (slova z doplňovačky:  přípitek, kolekci, šupinku, pantofel, tradice, stromek, ozdobu)
            M - (UČ 46/ 16 Sestavovali jsme rovnice)
                  UČ 46/ 17   Nejdřív jsme zjistili x.
                                     Tabulka:                       modrý    hnědý    zelený     modrohnědý       zelenohnědý
                                                       obvod(cm)
                                                       obsah (cm čtvereční))
            AJ - Klárka, Domča, Ríša:
                    3.A - slova
                    jednotné a množné číslo podstatných jmee
                    Knížka: opiš tabulku ze str. 29/3a  (do English)
                                 přečíst rozhovor 29/ 2a
                    PS: 3A  -  str. 24/1,3
                    Ukazovací zájmena   this x these
                                                      j.č,      mn.č.
                    do SŠ : zapsat tabulku 29/ 5a
                                 doplněné otázky
                    PS: 24/2 
 
ČTVRTEK 13.12.2012
 
     ČJ - UČ 57/ 13 Těžký úkol!!!image 
     ČT - Malá mořská víla 
          
Pro nemocné:
              ČJ - PS 37/ CELÁ  Stále odůvodňujeme, žádné iíyý po obojetné souhlásce nenecháme bez odůvodnění!!!
              
 
STŘEDA 12.12.2012
    ČJ - UČ 64/9  Do sešitu.
     ZÍTRA:  bruslení, ČJ (jen sešit a PS), IVT .....  na VV malé špičaté nůžtičky
            Pro nemocné:  
                   ČJ - UČ 64/ 7,8,9
                   M -  PS 34/ celá
                   VL - Staré pověsti české
 
ÚTERÝ 11.12.2012
     ČJ - PS 36/3  Dokonči cvičení.
      M - PS  33/  celá
     PČ - malé nůžtičky s ostrou špičkou  (pozor: Papír nůžky tupí.)
             Pro Klárku, Lukáška a Matyho:
                 ČJ - UČ 63/ 4,5
                         PS 35/1  a 36/3
                 M - UČ  46/ 15   (jakkoliv :-))
                               46/ 16 a,b,c,d,
                 PŘ - UČ 57  Řídící (nervová) a dýchací soustava
                          U postaviček v sešitě si vybarvi orgány obou soustav.
                ČT - 57 - 59/ Mezi svátky 
                        Povídali jsme si o Karlu Zemanovi a zhlédli Zemanův animovaný film Čarodějův učeň.
                       
                           
       
 
PONDĚLÍ 10.12.2012
ČJ - PS 35/ 2
M - UČ 46/ 14 Kdo ještě nemá - vypočítej jakýmkoliv způsobem .
         Pro Klárku, Lukáška a Matyho:
            M - UČ 45/ 12, 13
            VL - Zapsali jsme si Velkou Moravu
                   PS 12/ celá
                   Hlaholice (čeká na vás) 
 
PÁTEK 7.12.2012
   ČJ - LIST č.7 (vše kromě prvního cvičení)
         - UČ 62/ TEXT (+ cv.1, 2 - ústně)
                Pro Klárku:
                 ČJ - UČ 61celá, 
                          PS 33/ 8
                 M - MM 29/58 poslední sloupeček
                       MM - 25/ 49 Roznásobení sčítanců (Kubíček Ti určitě poradí)
                 ČÍT - Kráska a zvíře
 
ČTVRTEK 6.12.2012
 ČJ - UČ 61/ 24  Připrav se na diktát - vše odůvodňuj!!!
 ČT - 54/ Kráska a zvíře
 
STŘEDA 5.12.2012
ČJ - list - dohledej a OPRAV CHYBY
MM - 22/ 44  Dopočítej příklady na písemné dělení
ZÍTRA - Bruslení, MM+ listČJ, IVT  odpoledne Muzeum
 
ÚTERÝ 4. 12. 2012
    Dnes není žádný písemný úkol. Ať vám vyjde Klárčina a Elískova oslava
    VL!!!
 
PONDĚLÍ 3.12.2012
 ČJ - PS 32  Dokončete.
  MM - 22/ 43 Dokončete.
 
 
                                                                                           ROZVRH HODIN
    pondělí     ČJ    M    AJ        VL       HV      
    úterý        ČJ    M    PŘ      ČT       TV
    středa      ČJ    M    AJ        VL       PČ                                    AK = anglická konverzace
    čtvrtek      M    TV   ČJ   INF/CČ               VV   VV                          pro skupiny uč.B.Bílkové+J.Hakenové,
    pátek        AJ    M    ČJ      ČT     INF/AK                                         vyučuje pí.uč.Blanka Bílková
                                                                                                CČ = cvičení z českého jazyka
                                                                                                INF= informatika 
                                                                                                         S1 ( skupina loňské AK) -                                                                                                                                 vyučuje pí.uč. Julka Gottvaldová  
                                                                                                          S2 (skupina loňského CČ) -
                                                                                                              vyučuje pí.uč. Radka  Adamů 
 
              TV   -  od poloviny listopadu máme opět ojedinělou možnost chodit bruslit ( čtvrtky 8,15 - 9,15)
                         Děkujeme Plachým za zajištění teplé haly a dopředu všem, kdo nás doprovodí.
¨             VV VV - dvouhodina  12,45 - 14,15. Po obědě se děti pohybují (bez dozoru) v okolí školy,
                          za nepřízně počasí nebo budou-li chtít, mohou být ve třídě.
                      
TOPlist
Tvorba webových stránek na WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek